Midland International CB Radio Model No. 13-857B. Untested...Selling AS IS.

$13.50 $15.00

Midland International CB Radio Model No. 13-857B. Untested...Selling AS IS.

Legal imprint